Information Security & Quality

INFORMATION SECURITY POLICY

As Keyline we commit that we will do our utmost efforts to maintain the privacy and security of information that we have within our company and also we received from our customers and partners to keep that information confidential by using all our means by ;

  • Knowing information tools, the effects of information on our daily operations, the privacy of information, the effect on company reputation, the strenght of information on legal matters,
  • Knowing the risk of threats, the weakness of all types of control points and check lists, motivation of hackers, the fascination for the competitors,

BİLGİ GÜVENLİĞİ  POLİTİKAMIZ

Kuruluşumuz bünyesinde bulunan bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için ;

  • Bilgi varlıklarını tanımlama, bu varlıkların işe etkisi, varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zarar gibi konuları ele alarak,
  • Tehdit olasılığını, zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak,
  • Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi, kabul edilebilir seviyenin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı, bilgi güvenliği süreçlerinin performansını ölçmeyi, bu verilerden hedefler üretmeyi, zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi, işimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı taahhüt ederiz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek iç§in; kalite yönetim sistemi şartlarına uymak, kalite yönetim sistemini  sürekli iyileştirmek, hiç bir koşulda hizmet kalitesinden ödün vermemek kuruluşumuzun kalite politikasıdır.